นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร
บริหารงานทั่วไป
บริหารวิชาการ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานงบประมาณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและนาฎศิลป์
กลุ่มสาระสุขะและพลศึกษา
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 6
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 5
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 3
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นปฐมวัย
ครูพี่เลี้ยง
ครูชาวต่างประเทศ (Foreigner Teacher)
   

สถิติการเข้าชม
ออนไลน์ 3 คน
วันนี้ 81 คน
วานนี้ 59 คน
สัปดาห์นี้ 81 คน
เดือนนี้ 2573 คน
ปีนี้ 17343 คน
ทั้งหมด 38357 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 23 ม.ค. 2558
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ทั้ง 16 คน ที่ได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ(MEP:Mini English Program) ชั้นอนุบาลปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด

อ่านต่อ...

การประเมินสถานศึกษา

อ่านต่อ...


 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

อ่านต่อ...

  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2558

อ่านต่อ...


ไปทัศนศึกษากอไผ่เซรามิค

อ่านต่อ...

น้องอนุบาลไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนชีวิต

อ่านต่อ...