นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร
บริหารงานทั่วไป
บริหารวิชาการ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานงบประมาณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและนาฎศิลป์
กลุ่มสาระสุขะและพลศึกษา
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 6
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 5
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 3
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นปฐมวัย
ครูพี่เลี้ยง
ครูชาวต่างประเทศ (Foreign Teacher)
   

สถิติการเข้าชม
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 27 คน
วานนี้ 70 คน
สัปดาห์นี้ 555 คน
เดือนนี้ 97 คน
ปีนี้ 23801 คน
ทั้งหมด 44815 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 23 ม.ค. 2558
หนังสือแนบเบิก(ห้องเรียนพิเศษ)
หนังสือแนบเบิก(ห้องเรียนปกติ)
แจ้งให้ทราบเรื่องการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ทั้ง 16 คน ที่ได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน

 

 

 

 นักเรียนชั้น อนุบาล1 และ อนุบาล2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

อ่านต่อ...

 คณะครูตำรวจ D.A.R.E ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 รุ่นที่ 186 มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

อ่านต่อ...


 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบ 62 ปี

อ่านต่อ...

 กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

อ่านต่อ...


 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ...

ประชุมอบรมขณะครูกลุ่มเครือข่ายจามเทวี

อ่านต่อ...