นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร
บริหารงานทั่วไป
บริหารวิชาการ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานงบประมาณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและนาฎศิลป์
กลุ่มสาระสุขะและพลศึกษา
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 6
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 5
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 3
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นปฐมวัย
ครูพี่เลี้ยง
ครูชาวต่างประเทศ (Foreign Teacher)
   

สถิติการเข้าชม
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 51 คน
วานนี้ 73 คน
สัปดาห์นี้ 510 คน
เดือนนี้ 358 คน
ปีนี้ 21191 คน
ทั้งหมด 42205 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 23 ม.ค. 2558
หนังสือแนบเบิก(ห้องเรียนพิเศษ)
หนังสือแนบเบิก(ห้องเรียนปกติ)
แจ้งให้ทราบเรื่องการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ทั้ง 16 คน ที่ได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน

 

 

 

 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบ 62 ปี

อ่านต่อ...

 กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

อ่านต่อ...


 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ...

ประชุมอบรมขณะครูกลุ่มเครือข่ายจามเทวี

อ่านต่อ...


โครงการว่ายนำ้เพื่อชีวิต (LIFE SAVING) วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ...

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ...